Anasayfa » Bilinmeyen Gerçekler » Basit Bir Kan Testi Hayatınızı Kurtarabilir

Basit Bir Kan Testi Hayatınızı Kurtarabilir

C-reaktif protein (CRP), karaciğer tarafından üretilen ve kanda bulunan bir proteindir. Vücut iltihap kaptığında CRP düzeyi yükselir.

Amerikan Kalp Derneği CRP düzeylerini aşağıdaki gibi sınıflandırmıştır:

  • Düşük CRP – 1.0 mg / L  az
  • Orta CRP – 1.0 mg / L ile 3.0 mg / L arasında
  • Yüksek CRP – 3.0 mg / L den daha yüksek

Enflamasyon, kendi içinde ciddi bir sorun değildir. Tipik haliyle, travma, hastalık veya enfeksiyona yanıt olarak meydana gelir. Kurdeşen döküntüleri, ayak bileği burkukları veya boğaz ağrısı gibi çeşitli şekillerde tezahür edebilir.

Ancak, devam eden iltihap büyük bir endişe nedenidir ve ciddi hastalıkların göstergesi olabilir.

Bir CRP testi, kanınızdaki CRP seviyesine göre vücudunuzun inflamasyon düzeyini ölçen basit bir kan testidir.

Bu bilgiler gizli sağlık riski standartlarını belirlemek için çok önemlidir. Çeşitli çalışmalarda anormal CRP düzeylerinin aşağıdaki hastalıkların erken uyarı işaretlerinden olabildiğini ortaya koymuştur.

Kalp Hastalığı, Kalp Krizi ve Felç

Anormal bir CRP düzeyi tek başına kalp hastalığı riskinin göstergesi olmasa da, düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL veya “kötü” kolesterol) deki artış, kan basıncı, kan şekeri ve trigliserid ile kombine edildiğinde, kesinlikle acil tıbbi yardım gerektiren bir durum meydana gelir.

2005 yılında Kemik Hastalıkları Derneği yayımlanan bir çalışmaya göre, düzenli lipit kontroller sırasında ortaya çıkmayan kalp hastalıkları, krizi ve felç yapılan CRP test sonuçlarında tespit edilebilir.

Ayrıca 2002 yılında Diyabet ve Bakım dergisinde yayınlanan bir çalışmada, artan vücut kitle indeksinin (VKİ), ürik asit ve kan şekeri artışının CRP düzeyleri ve vücut inflamasyonu ile ilişkili olduğu bulunmuştur.

Yukarıda belirtilen tüm koşullar giderek kalp hastalığı, krizi ve inme için yüksek risk faktörleri oluşturur.

Günümüzdeki bu ortak bilgiler sayesinde, ekmek gibi işlenmiş fırın ürünlerinin, bazı tatlıların ve margarinlerin doğrudan kalp hastalıklarını artırdığı anlaşılmıştır.

2005 yılında Beslenme Dergisinde yayınlanan bir çalışmaya göre yüksek trans yağlı gıdalar ile beslenenlerin CRP düzeylerinin diğer insanlara kıyasla daha yüksek olduğu bulunmuştur.

2004 yılında Tıp Dergisi’nde yayınlanan bir araştırmaya göre CRP düzeylerinin aynı zamanda koroner kalp hastalığının (KKH) ılımlı bir göstergesi olduğu belirtildi. Kronik kalp hastalığı genellikle kalp krizi ve inme sonucu kalp ve beyne giden damarlardaki oksijen açısından zengin kan akışını engelleyen bir hastalıktır.

Ulusal Klinik Kimya Derneğinin verilerine göre, CRP düşük seyrettiği durumlar kalıcı kalp hastalığına dönüşebilir damar tıkanıklığının göstergesi olabilir.

Yapılan bir CRP kan testi ile böyle bir kardiyovasküler gelişimi tespit etmek mümkün olabilir.

Gelecekteki kardiyovasküler riski belirlemenin en iyi yolu tercihen yüksek duyarlıklı C-reaktif protein (hs-CRP) testi ile bir lipid profili testi yaptırmaktan geçiyor.

Diyabet

Kalp hastalığı için bir risk faktörü olan yüksek CRP düzeyi ve artan enflamasyon tip 2 diyabet ile de ilişkilidir.

2001 yılında Ulusal Tıp Dergisinde yayımlanan bir çalışmaya göre, 188 kişi üzerinde 4 yıl süreli bir izlem yapılmış ve bunların yüzde 15,7 sinin CRP düzeylerinin yüksek olduğu ve şeker hastası olduğu bildirilmiştir.

Kanser

2006 yılında Moleküler Kanser Araştırma Dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, organlardaki kalıcı ve uzun süreli iltihaplanmanın insanı kanser yapabileceği saptanmıştır.

Yüksek CRP düzeyi hiç bir kanserin somut kanıtı değildir, ama doğru tanı için yüksek riskli bireysel yönlendirme için oldukça önemlidir.

Örneğin, 2004 yılında ulusal Tıp Derneği Dergisinde yayınlanan bir çalışmada CRP düzeyleri yüksek seyredenlerin ileride kolon kanserine yakalanma riskinin yüksek olduğu bulundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.