Şifa Bahçesi Nedir Faydaları Nelerdir ?

Yaygın bir kullanıma sahip olan şifa-iyileştirme terimi; mutluluğu geliştirmek için başvurulan faydalı yöntemlerin tamamını temsil eder. Şifa bahçeleri ise insanların psikolojik ve fiziksel olarak kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlamak amacıyla tasarlanan alanlardır.

Şifa bahçeleri, stresin olumsuz etkilerini minimuma indirmeyi hedefler. Çünkü stres; sağlıklı bireylerde yeni hastalıklara neden olabilen, herhangi bir hastalığa sahip bireylerde ise mevcut sağlık durumunun çok daha kötü bir hale dönüşmesini sağlayabilecek etkiye sahiptir. Son yıllarda çevre kirliliği üzerine yapılan çalışmalar, dikkatleri kentsel çevre üzerine yoğunlaştırmış, bireylerin çalışma biçimi ve yaşam stiline özen göstermeleri gerektiği, çünkü kent yaşantısının yoğunluğunun stresi ve beraberinde pek çok sağlık problemini tetiklediği vurgulanmıştır.

26 Bireylerin kaybetme duygusu gibi deneyimlere ve değişikliklere hızlı bir şekil de uyum sağlaması gerekmektedir. Çünkü stres, bireyin hastalığa yatkınlığını arttırır, kişiyi savunmasız hale getirerek, vücudun enfeksiyona karşı direncini düşürür. Özellikle AIDS (Edinilmiş Bağışıklık Sendromu) ve kanser araştırmaları üzerine çalışan bağışıklık uzmanları (immünologlar) ve virologlar, bu iki hastalık arasındaki bağlantıyı araştırmışlardır. Psikonöroimmünoloji; beyin ve bağışıklık sistemi arasındaki bağı inceleyen alan olarak tanımlanmaktadır. Bu konuda yapılan araştırmalar; stres gibi psikolojik deneyimlerin, bağışıklık sisteminin işlevi üzerine ve bununla bağlantılı olarak, hastalık süreci üzerine bir etkisi olabileceği sonucunu vermektedir.

Panik ve depresyonun bedensel ve ruhsal etkilerini konu alan pek çok araştırma yapılmıştır. Konu ile ilgili araştırmalar kansere eğimli kişilik teorisine dikkat çekmektedir. Bu teoriye göre; duyguların bastırılması stres ve depresyona neden olur, dolayısıyla başa çıkma engellenir. Sonuç olarak; bu stres, depresyon ve çaresizlik duyguları bağışıklık sisteminin bastırılması ile birlikte kanser hücresi proliferasyonuna (çoğalmasına) karşı imünolojik direncin azalmasına neden olabilir.

Şifa-iyileştirmeyi tanımlarken en çok dikkat edilmesi gereken husus, şifanın iyileştirmenin, tedavinin sinonimi olmadığının vurgulanmasıdır. Bir bahçe kırık bir bacağı ya da kanseri tedavi edemez. Fakat şunları yapabilir:

  • Stresi azaltarak bir çok durumda, bedensel dengenin sağlanmasına yardım eder.
  • Bir hastanın cesaretlenmesini sağlayarak, onun kendine özgü içsel iyileştirici kaynaklarını ortaya çıkarmasına yardım eder.
  • Çaresiz bir tıbbi durumda, bir hastanın kendine gelmesine yardım eder.
  • Hastaneden uzakta, hasta-ziyaretçi etkileşimi için rahat bir ortam sağlar.
  • Hastane personeline stresli iş ortamından uzaklaşma için olanak sağlar.
  • Yeniden sağlık kazandıran, rehabilitasyon sağlayan, terapatik bir bahçe gibi de tanımlanabilir.

Şifa bahçesi tasarımında; sert zemin elemanları, gölge elemanları ve oturma birimleri tasarlanırken; psikolojik ve fiziksel fayda ön planda tutulmalıdır. Bitki seçiminde ise gerek görsel ve duyusal özellikleri, gerekse bitkilerin şifa özellikleri göz önüne alınarak tasarım yapılmalıdır.

Tasarımda amaç kullanıcının isteklerine yanıt verebilmektir. Bu amaçla kullanıcı özellikleri dikkate alınmalıdır. Örneğin; zihinsel ve fiziksel engelli çocuklar için şifa bahçesi tasarlanırken, öncelikle çocuklara yönelik öğelere yer verilmelidir. Aileler, hastane personeli ve ziyaretçilerin de beklentileri karşılanmalıdır. İyileşme çabası içerisinde olan çocuğun, psikolojik olarak desteklenmesi ve diğer çocuklar gibi vakit geçirebilmesi için her türlü kolaylık sağlanmalıdır. Bitkilendirme yapılırken; allerjen ve zehirli özellik göstermeyen, dikensiz bitki seçimine özen gösterilmelidir. Bu özelliklere sahip bir bahçede şifalı bitkilerin kullanılmasıyla, bahçehem psikoljik olarak, hem de içerdiği bitkiler nedeniyle şifa bahçesi özelliğine sahip olur.

Sonuç olarak;yaşlılar, Alzheimer hastaları, engelliler ve hastaneler için şifa bahçesi tasarımında; stres faktörünü azaltmak, mevcut hastalığın ilerlemesini engellemek veya iyileşme sürecini hızlandırmak, yeni hastalıklara yakalanma riskini ortadan kaldırmak amacıyla tasarım yapılmalıdır.Bunun için bahçe tasarımında dikkat edilmesi gereken genel prensipler tespit edilip, bitki seçiminde de şifalı bitki kullanımı ile ruhsal ve bedensel sağlığa hizmet eden bir şifa bahçesi tasarımı gerçekleşmiş olur.

Yorumla